Zabezpečení na stáří

Každý, kdo vydělává průměrnou a vyšší mzdu, by měl v důchodu počítat s poklesem příjmů. Dnešní důchod průměrně trvá dvacet let a na spokojené prožití je potřeba zhruba čtyři miliony korun naspořených předem. Proto Vám pomůžeme již nyní s vytvářením finančních rezerv na staří. Poradíme, jak správně využít všech možností, které poskytuje finanční trh. U řady produktů můžete navíc získat státní podporu a daňové úlevy.

,,Mladí si dělají iluze o budoucnosti, staří o minulosti."

Patricie  Holečková