Jak na domácí finance?

Jak na domácí finance?

Přidáno 03.10.2018

V České republice neexistuje téměř negramotnost. Všichni máme základní vzdělaní, za což vděčíme tereziánským reformám z devatenáctého století. Nicméně finanční gramotnost se nachází na úplně jiné úrovni. Bohužel na té mnohem nižší. Pojďme si zopakovat základní body domácích financí.

Na základě Vašich žádostí

Na základě Vašich četných podnětů chystáme seriál seminářů o financích. Semináře jsou určeny pro studenty základních a středních škol. A to zcela zdarma. Naší snahou je zlepšovat svět kolem nás.  Chceme lidem přiblížit svět financí. Pokud máte doporučení na základní nebo střední školu ve Vašem okolí, kde bychom mohli náš seminář uvést, neváhejte se nám ozvat!

Naše interaktivní hra

Zaujme i dospěláky. Přijďte si k nám vyzkoušet rodinného manažera. Do života si přinesete cenné zkušenosti a na trhu práce budete konkurenceschopní.

Žijte svůj sen, my Vám k tomu rádi pomůžeme.

Domácí rozpočet

Všichni znají pojem rozpočet. Nicméně už mnohem menší počet lidí ví, co rozpočet obsahuje, či jak se sestavuje. A naprosté minimum české populace si domácí rozpočet sestavuje.

I pro domácí rozpočet platí, že se skládá z příjmů a výdajů. Příjmy mohou být vyšší než výdaje, čímž vznikne přebytek. Pokud naopak výdaje jsou vyšší než příjmy, vzniká deficit neboli schodek.
Příjmy domácího rozpočtu jsou omezené. Obvykle se skládají z kombinace pravidelných a nepravidelných příjmů. Za pravidelné lze označit příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání, starobní důchody. Lze sem zařadit i kapitálové příjmy z majetku jako nájemné z vlastních nemovitostí. Nepravidelné příjmy, jak název napovídá jsou neopakující se. Můžeme do této oblasti zařadit například výhru v loterii.

Výdaje lze také dělit pevné a nárazové. Pevné neboli fixní nelze příliš regulovat nebo na nich ušetřit. Jsou pravidelně opakující se jsou nutné k životu. Jako příklad můžeme uvést nájemné, splátky úvěrů a hypoték, pojištění. Další část výdaje lze ovlivnit, ale nelze je úplně odstranit. Jedná se například o výdaje na jídlo, oblečení, dopravu atd. Poslední část výdajů specifikujeme jako mimořádné. Lze je buď úplně odstranit, případě například zábavy, nebo je potřeba na ně mít připravenou rezervu, například při rozbití domácího spotřebiče.

V rozpočtu je potřeba porovnávat příjmy a výdaje proti sobě. Prakticky to lze udělat tak, že si papír rozdělíme na dvě poloviny. Na levou stranu napíšeme veškeré příjmy a na pravou stranu zase všechny výdaje. Poté sečteme příjmy, tedy levou stranu samostatně, a poté výdaje také samostatně. Následně od součtu příjmů odečteme výdaje.

Deficitní rozpočet

V případě, že Váš rozpočet má vyšší výdaje než příjmy, je potřeba se zamyslet nad strukturou výdajů. Zda všechny potřebujeme nebo některé můžeme vynechat, a tím ušetřit. Pokud máte pocit že už nikde ušetřit nelze, musíte uvažovat o zvětšení příjmové stránky rozpočtu. Jen vyšší příjmy Vám umožní financovat všechny Vaše potřeby. Rozhodně nedoporučujeme takovýto deficit řešit úvěrem.

Přebytkový rozpočet

Pakliže Vám na konci měsíce zbydou volné finanční prostředky, zamyslete se nad možností investovat. Finanční trh nabízí spoustu nástrojů na investování, a každý si vybere podle svého vnímaní rizika nebo, jak velkou měsíční částku chcete spořit. Získáte tím další příjmy do svého rozpočtu, ale také budou příjmy z více zdrojů. Pokud by Vám vypadl některý zdroj příjmů, můžete ho částečně či úplně nahradit, a tím si zajistit větší finanční bezpečnost.