Zdravý člověk, zdravé finance

Přidáno 02.03.2019

Zdravé finance a zdraví člověka spolu úzce souvisí.

 

Jen málokdy se Vám může stát, že služba o tolik překročí Vaše očekávání.

Takovou službu jsem zažila v poslední době jen jednou a to u paní Hany Bártové v jejím Detox centru.

S jejím souhlasem Vám dávám pár informací a reference klientů.

Vždyť potřebujeme obojí – zdravý organismus i zdravé finance.

A Vy už víte, že jsme tady pro Vás….

 

Metoda kraniosakrální biodynamické terapie


Je to metoda návratu trvalého zdraví. Na rozdíl od jiných metod se tady primárně klade důraz na to, že v živém
organismu je přítomno zdraví jako primární veličina v každém okamžiku. Jeho vyjádřením je naše životní síla.
V přítomnosti nemoci je zdraví pouze zastřeno emocionálními a psychickými traumaty a úrazy, které na sebe
bereme během života.


Zakladatelem metody je Dr. William Garner Sutherland (1873–1954). Při své práci vycházel z osteopatie Dr.
Andrewa Taylora Stilla (1827-1917), jehož byl žákem. Sledoval, jak se chová centrální nervový systém mezi lebkou (cranium) a kostí křížovou (sacrum ). Zjistil, že lebeční kosti nejsou ve skutečnosti srostlé a že se pohybují
pomalým rytmickým pohybem. Tento pohyb nazval primární respirací - Dechem života. Životní síla, která tento
dech uvádí do pohybu prostupuje celé naše tělo. Každá buňka následuje tento nepatrný pravidelný pohyb, který
má svůj vlastní rytmus, nezávislý na dechu a tepu srdce. Tyto pohyby a rytmy umí terapeut vnímat skrze své citlivé ruce. Pokud je proudění primárního dechu pravidelné a silné, v celém těle se rozplývá Zdraví. A o to se celou dobu ošetření terapeut snaží – objevit v těle zdraví, které je uloženo pod traumatem. Na rozdíl od jiných metod nepoužívá sílu, nic neodebírá, nic nevkládá. Jen vytváří vhodné podmínky, aby obnovující a regulující síly mohly iniciovat a obnovit léčebný proces a navázat spojení s vlastní podstatou.


Kraniosakrální terapie se nezabývá vnějšími příznaky problémů, pracuje s jejich příčinou. Dá se říci, že pomáhá
s jakýmkoli zdravotním problémem včetně psychických a emocionálních. Jako bonus pomáhá v osobním a
duchovním růstu, prohlubuje uvědomování si sebe a těla a zároveň nás přibližuje k transformaci organismu jako
celku.


Další informace si můžete přečíst na stránkách Hany Bártové www.1zapper.cz
Kontakt hbartova@1zapper.cz tel. č. 606 828 402