Tři kroky k finanční pohodě

Vydělejte peníze navíc jenom tím, že o nich budete lépe přemýšlet. V tomto článku najdete několik tipů, které Vám pomohou vydělat peníze navíc.


Krok č. 1:
Udělejte si přehled o Vašich financích. Při budování a ochraně Vašeho rodinného bohatství zacházejte pečlivě s vydělanými penězi. Přemýšlejte o tom, jestli je nutné kupovat všechna lákadla, která nás obklopují. Bohatí lidé zpravidla žijí velmi umírněně a jejich výdaje jsou velmi hluboko pod jejich příjmy. Neutrácejte všechny peníze a odkládejte si část vydělaných peněz na pozdější spotřebu. Bill Gates, nejbohatší muž planety je zhruba 200.000 krát bohatší, než průměrný Američan. Přesto ale neutrácí 200.000 krát víc za jídlo, dovolenou a koníčky. Zacházejte se svými penězi podobně, i když v menším objemu. Uděláte první důležitý krok k budování Vašeho bohatství. Většina lidí nemá přesnou představu o tom, jak vypadá jejich rodinný rozpočet. Stačí si sepsat a sečíst pravidelné příjmy a výdaje. Vaše výdaje by měly být podstatně nižší než příjmy. Pokud jsou čísla na obou stranách vyrovnaná, je nutné s tím začít něco dělat. Další informace najdete v rubrice „Rady – tipy - články“.


Krok č. 2:
Budujte si rodinné rezervy. Obecně se doporučuje tvorba tří typů rezerv. Krátkodobá, která slouží k vyřešení událostí typu nákup nové pračky, ledničky, apod. Tato rezerva by měla být ve výši měsíčního příjmu. Střednědobá rezerva ve výši tříměsíčního příjmu by Vám měla pomoci překlenout nenadálé události typu ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc apod. V praxi je možné tyto dva typy rezerv sloučit v jednu. Dlouhodobá finanční rezerva ve výši tří ročních příjmu by měla pomoci v kritických životních situacích jako je například invalidita. Držení dlouhodobé rezervy je ale drahé a komplikované, proto je výhodnější si tyto rezervy zajistit vhodným typem pojištění. Více informací o rodinných rezervách najdete v rubrice „Vyznejte se v investování“.


Krok č. 3:
Změňte svoje finanční návyky. Pokud by se ve školách vyučoval předmět „Základní finanční dovednosti“, měli bychom všichni mnohem jednodušší start do praktického života. Většina lidí se poprvé setká s problematikou řízení osobních financí až v době, kdy vydělá svoje první peníze. A se svými penězi většinou začneme zacházet podle příruček a marketingových akcí finančních společností. Nedělejte totéž co ostatní a přemýšlejte o svých penězích jinak. Stačí dodržovat jednoduchá pravidla, která najdete v kapitolách „Vyznejte se v...“


Další Tipy pro Vaše bohatství najdete v sekci „Články“

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení